wtorek, 4 lipca 2023

Rabczańskie reminiscencje sportowe. Część IV – sporty zimowe w 1934 roku (odc. 3/4)

Akademicki Związek Sportowy – Kraków  Sekcja Narciarska Sezon

Sezon 1933/34

W dniach od 2-go do 4-go lutego 1934 odbyły się w Rabce pierwsze Międzynarodowe Akademickie Narciarskie Mistrzostwa Polski zorganizowane przez Sekcję Narciarską AZS Krakowskiego. W zawodach tych wzięło udział 156 zawodników, w tem 36 zawodników i zawodniczek zagranicznych z Norwegji, Łotwy, Estonji i Jugosławji. W ostatniej chwili przybyła oficjalna delegacja studentów niemieckich, która jednak udziału w zawodach nie wzięła, reprezentując tylko pierwszy raz na zawodach akademickich polskich młodzież niemiecką.

 

Minister spraw zagranicznych RP Józef Beck,
protektor Międzynarodowych Akademickich
Narciarskich Mistrzostw Polski w Rabce


Nad zawodami powyższemi protektorat objąć raczył Pan Minister Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Józef Beck.


Komitet honorowy stanowili: Inż. Bobkowski Aleksander Wiceminister Komunikacji i Prezes P[olskiego] Z[wiązku] N[arciarskiego], Dr. Bolland Arnold Dyr. W[yższego] S[tudium] H[andlowego], Dr. Goetel Walery Prezes i Kurator A[kademickiego] Z[wiązku] S[portowego], Dr. Kaden Kazimierz właściciel Rabki, Dr. Kaplicki Mieczysław Prezydent stoł. król. miasta Krakowa, Kawałkowski Aleksander Naczelnik Wydziału Min. W[yznań] R[eligijnych] i O[świecenia] P[ublicznego], Płk. Kiliński Władysław Dyrektor P[aństwowego] U[rzędu] W[ychowania] F[izycznego] i P[rzysposobienia] W[ojskowego], Dr. Kwaśniewski Mikołaj Wojewoda Krakowski, Narbut Łuczyński Aleksander Generał Brygady, Dr. Maciszewski Feliks Nacz. Dyr. Banku Gosp. Krajowego, Dr. Maziarski Stanisław JMG [Jego Magnificencja] Rektor Uniwersytetu Jagiell., Dr. Rogalski Tadeusz Dyr. S[tudium] W[ychowania] F[izycznego] UJ, Sokołowski Seweryn Wicedyr. Gab. Min. Spraw Zagr., Stypiński Józef Naczelnik Wydz. Szkół Wyższych Min. WR i OP, Inż. Takliński Władysław JMG. Rektor A[kademii] G[órniczej], Płk. Ulrych Juljusz [Min. Komunikacji], Weiss Wojciech JMG. Rektor A[kademii] S[ztuk] P[ięknych], Płk. Wójcicki Aleksander, Ks. Żongołłowicz Bronisław Wiceminister WR i OP.

Komitet Organizacyjny Zawodów: Mgr. Bośniacki Zygmunt, Prof. Borkowski Zygmunt, Bukowski Włodzimierz, Cybulski Jan, Inż. Czyżewski Mieczysław, Mgr. Christoff Otto, Danielak Zbigniew, Gruszczyński Włodzimierz, Maurizio Marjan, Płonka Zbigniew, Sawicki Stella Jan, Sykała Tadeusz ,Szenhakówna Jadwiga, Dr. Wajda Stanisław, Witkowska Zuza, Woźniakiewicz Tadeusz, Wessely Franciszek, a z ramienia Centrali AZS-ów Malinowski Stanisław i Siwik Adolf.

W organizacji zawodów niosła wydatną pomoc Sekcja Narciarska Związku Ogniska Podhalan w Rabce.

Dnia 1-go lutego o godz. 18-tej odbyło się losowanie numerów startowych i odprawa zawodników.

Dnia 2-go lutego zaczęły się zawody biegiem zjazdowym ze szczytu Maciejówki o godz. 11-tej przed południem. Różnica wzniesień wynosiła około 500 metrów, przy długości 1500 m. W biegu tym startowało 54-ch zawodników. Wyniki biegu były następujące:

1. Woyna Stanisław AZS Gdańsk                    Czas 1,05.5

2. Głodkiewicz Mieczysław TTN Kraków,              1,09.0

3. Chlipalski Lesław Sokół Lwów,                           1,09,5

4. Hermanowski AUS Ryga Łotwa,                          1,11,5

5. Mussic Ljuban Lublana ASE Jugosławja,            1,17.0     (…).

 

Jan Schindler przed startem do biegu zjazdowego
podczas zawodów narciarskich o mistrzostwo
Węgier, w którym zajął trzecią lokatę – NAC.


Poza konkursem najlepszy czas osiągnął Schindler Jan Wisła Zakopane 0,54, i Zając Karol Sokół Zakopane 1,02.

Komisję sędziowską stanowili: Prof. Borkowski, Mgr. Christoff, Inż. Czyżewski i Dr. Wajda. Na metę biegu zjazdowego dowiózł gości barwny korowód góralskich kumoterek z orkiestrą.

W drugim dniu zawodów odbył się bieg otwarty i do kombinacji na trasie 16 km. oraz bieg pań na trasie 8 km.

Trasa biegu na 16 km technicznie bardzo trudna o typie norweskim prowadziła z parku zakładowego na Pasiekę przez Krzywoń do Ponic w stronę Tatarowa na szczyt Maciejówki, następnie przez Słone do mety w parku zakładowym. Z powodu ciężkiej trasy wymagającej od zawodników dużej wytrzymałości i technicznego opanowania ze startujących 62 zawodników ukończyło bieg tylko 45. Wyniki w biegu do kombinacji były następujące ;

1. Musić Ljuban  ASO Jugosławja                   Czas 1,21,58

2. Tesseyre Andrzej KTN Lwów                              1,27,04

3. Gruzitis Edgards US Ryga                                    1,27,10

4. Żytkowicz Władysław TTN Kraków                    1,28,31

5. Głodkiewicz Mieczysław TTN Kraków               1,28,39   (…).

 

Edgars Gruzitis (Ryga), czołowy narciarz
łotewski, który zajął na międzynarodowych
zawodach w Rabce trzecie miejsce w biegu
do kombinacji i szóste miejsce
w kombinacji klasycznej – NAC


Wyniki w biegu otwartym na 16 km, były następujące;

1. Woyna Stanisław AZS Gdańsk                   Czas 1,21,01

2. Koch Edward PTN Przemyśl                                 1,23,13

3. Kaneps Paul US Ryga                                           1,23,17

4. Starkiewicz Mieczysław AZS Wilno                    1,26,33

5. Riekstins Albert US Ryga                                     1,26,47   (…).

Po wystartowaniu zawodników do biegu, odbył się start biegu pań na trasie 8 km. Trasa z parku zakładowego biegła przez przełęcz Banię i Grzebień pod skocznię ze zjazdem na Słone, następnie biegiem płaskim wzdłuż Słonki do mety w parku zakładowym.

W biegu startowało 12 zawodniczek i wszystkie bieg ukończyły.

     Wyniki:

1. Ławrynowiczówna Halina Ognisko Wilno           44,22

2. Burhardtówna Halina                                            45,49

3. Ciekurs Johanna  US Ryga                                    47,23

4. Galicówna Zofja  AZS Warszawa                         50,16

5. Łazówna Bronisława  AZS Lwów                        50,26   (…).

W niedzielę dnia 4-go lutego odbył się na skoczni na Grzebieniu konkurs skoków otwarty i do kombinacji. W konkursie skoków otwartym pierwsze miejsce zajmuje zawodnik norweski Eie S. Nils zdobywając 111 punktów, za skoki długości 34 i 38 m. Miejsca następne w konkursie zajęli :

2. Lankosz Józef  KTN Lwów                                   dł. sk. 34,5     36,5 m

3. Bandura Wł. Wisła Zakopane                                           37,0     36,0

4. Kozdruń Mieczysław  TTN Kraków                                38,0     36,5

5. Głodkiewicz Mieczysław  TTN Kraków                          34,5     35,5   (…).

 

Akademicki mistrz Polski Józef Lankosz
(z nr. 122) oraz Norweg Eie S. Niels, zwycięzca
konkursu skoków, rekordzista skoczni
rabczańskiej – zdobywca głównej nagrody
ministra Spraw zagranicznych Józefa Becka – NAC


Poza konkursem z ograniczonego rozbiegu osiągnął Nils Eie – Norwegja, skok 44 m, a Schindler Jan (Wisła Zakopane) 46 m. Z nieograniczonego rozbiegu Schindler Jan osiągnął skok o długości 47 m, a Nils Eie 48 m, ustanawiając rekord skoczni rabczańskiej.

W konkursie skoków do kombinacji pierwsze miejsce zajmuje Lankosz Józef - KTN Lwów 250 pkt. za skoki 30 i 33 m, uzyskując temsamem tytuł mistrza akademickiego na rok 1934. Następne miejsca w konkursie skoków do kombinacji zajęli;

2. Tesseyre Andrzej  KTN Lwów                             dł. sk. 26      28 m

3. Żytkowicz Władysław  TTN Kraków                               29      29

4. Głodkiewicz Mieczysław  TTN Kraków                          28      30

5. Bandura Wł. Wisła Zakopane                                           31      31   (…).

Komisję sędziowską w czasie zawodów stanowili: prof. Borkowski, mgr. Christoff,  J. Cybulski, Czyszczoń, inż. Czyżewski, Maurizio, Płonka, dr. Wajda, (na skokach zaproszony Gerhard Heilberg Norwegja).

Wieczorem w sali restauracji „Pod Gwiazdą” odbyło się uroczyste rozdanie nagród.

 

Stefan Jan Ryniewicz, polski dyplomata, radca i zastępca
kierownika Poselstwa RP w Bernie.


Na uroczystości tej reprezentował wysokiego protektora zawodów Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka, radca Stefan Jan Ryniewicz, który w krótkiem przemówieniu podziękował zawodnikom zagranicznym za tak liczne przybycie na Akademickie Narciarskie Mistrzostwa Polski i wręczył najlepszemu zawodnikowi zagranicznemu Norwegowi Nils S. Eie nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych Józefa Becka.

Następny przemówił imieniem uzdrowiska Dr. Kazimierz Kaden, na którego terenach odbywały się pierwsze międzynarodowe akademickie zawody, a imieniem Akademickiego Związku Sportowego wygłosił przemówienie prezes SN AZS Kraków, Mgr. Zygmunt Bośniacki.

Puchar przechodni dla najlepszego zespołu AZS został zdobyty po raz trzeci przez AZS Cieszyn, przechodząc temsamem na ich własność.  Puchar Dyr, PW i WF pułk. Kilińskiego przyznano zespołowi AZS Wilno.

Puchar Wiceministra Oświaty Ks. Żongołłowicza dla najlepszego zawodnika AZS-u zdobył Woyna Stanisław AZS Gdańsk.

Puchar Dr. Kadena otrzymał Akademicki Mistrz Polski na rok 1934 Lankosz Józef.

Puchar firmy „Haug“ dla najlepszego zawodnika startującego na smarach tej firmy otrzymał Głodkiewicz M. TTN Kraków.

W czasie zawodów panowała słoneczna pogoda. Rabka iluminowana i barwnie dekorowana przybrała uroczysty wygląd. Organizacja zawodów wzorowa.

Po rozdaniu nagród odbyła się zabawa towarzyska.

Zawodnicy SN AZS – Kraków udziału w zawodach nie brali zajmując się samą ich organizacją. (…).

Sprawozdanie AZS Kraków za sezon 1933/1934

 Bieg narciarski Turbacz – Rabka organizuje w dniu 18 bm Tatrz. Tow. Narciarzy. Obrońcą pucharu jest SN PTT Zakopane. Wspólny wymarsz zawodników nastąpi w dniu 18 bm o godz. 8 z Kowańca (Nowy Targ). Start o godz. 11, meta w Rabce obok Domu Zdrojowego. Rozdanie nagród nastąpi w Rabce w Domu Zdrojowym o godz. 17.

Il. Kur. Codz., luty 1934 r.

Bieg zjazdowy Turbacz-Rabka.

Rabka, 18 lutego (teł.). Duże zainteresowanie wzbudził urządzony, w dniu dzisiejszym doroczny bieg zjazdowy Turbacz – Rabka o puchar jubileuszowy, ufundowany przez komisję zdrojową w Rabce. Start znajdował się koło spalonego schroniska na Turbaczu. Meta w Rabce w parku zakładowym.

Do biegu zgłoszono 55 zawodników, startowało 39, bieg ukończyło 37.

Wyniki biegów w ogólnej klasyfikacji są następujące:

1) Zubek Władysław (ON. Sokół, Nowy Targ),          Czas 1:00,20,

2) Mrowca Franciszek (ON. Sokół Zakopane)                     1.00,38.

3) Dawidek Jan (SN PTT. Zakopane)                                   1,00,47,

4) Motyka Zdzisław (ON. Sokół Zakopane)                         1,01,08,

5) Skupień Stanisław (SN PTT)                                            1,01,31.

Wyniki biegów z podziałem na klasy są następujące:

Klasa I: 1) Motyka Zdzisław (ON. Sokół Zakopane)           1,01,08,

2) Żytkowicz Władysław (TTN. Kraków)                            1,05.15.

Klasa II: 1) Skupień Stanisław (SNPTT. Zakopane)            1.01.31,

2) Glodkiewicz Mieczysław (TTN. Kraków)                       1,05,47,

3) Alberti Adam (TTN. Kraków)                                          1,16,53.

Klasa III: 1) Zubek                                                                1,00,20,

2) Mrowca                                                                             1,00,38.

            3) Dawidek Jan                                                                      1,00,47,

4) Marduła St. (ON. Sokół Zakopane)                                  1,03,51.

Klasa starszych A: 1) inż. Kazimierz Schiele                       1,14,47.

Na podstawie wyników zespołowych punktacje biegów są następujące: puchar wędrowny zdobywa ON Sokół w Zakopanem: Motyka Zdzisław, Mrowca Franciszek, Marduła Stanisław.

Drugie miejsce zdobywa sekcja narciarska PTT Zakopane.

3) ON Sokół Nowy Targ, 4) TTN Kraków, 5) SN KPN Nowy Sącz, 6) SN OZP Rabka,

7) SNKZS Kraków, 8) Wisła Nowy Targ.

 

Kto szybszy?


Organizacja biegów spoczywała w rękach Tatrzańskiego Towarzystwa Narciarzy Kraków i była bardzo sprawną. Kolegjum sędziów dr Boniecki, p. Kormicki St. Trasę bardzo dobrze przemyślaną wyznaczył p. Iwelski St. Wieczorem o godz. 6-tej w Sali restauracji „Pod Gwiazdą” odbyło się rozdanie nagród zawodnikom, którzy zdobyli pierwsze miejsce. Do zebranych przemówił prezes TTN dr. Boniecki, który podziękował za tak liczny udział w tym dorocznym i popularnym biegu.

Raz, dwa, trzy, luty 1934 r.

Dnia 18-go lutego w biegu TTN-u, Turbacz - Rabka o puchar jubileuszowy ufundowany przez Komisję Zdrojową w Rabce, startowali następujący zawodnicy AZS Krakowskiego:

Otto Christoff czas 1.18,42, Janusz Kobylański czas 1.21.17, Jan Cybulski czas 1.25,55, Zbigniew Płonka czas 1.26.17. Bielański Gustaw biegu nie ukończył (z powodu złamania narty). Drużyna  AZS Kraków zajęła na tych zawodach 7-me miejsce.

Sprawozdanie AZS Kraków za sezon 1933/1934

Bieg zjazdowy z Turbaczaktóry odbył się dnia 18 lutego 1934 nie jest żadnym biegiem zjazdowym. Jest to właściwie bieg plaski o niewielkim spadku terenu, przegradzany miejscami kilku stromemi zjazdami. Świadczy o tem najlepiej czas. Przecież najdłuższe biegi szwajcarskie trwają najwyżej (przy prawie 2000 m różnicy wzniesień) około 16 – 18 minut. Z Turbacza do Rabki różnica wzniesień wynosi coś 800 m, a trwało to przeszło godzinę.

Niemniej jest to nadzwyczaj popularna i bardzo piękna impreza i należy ją, jako łączącą cechy charakterystyczne imprezy turystycznej i sportowej w sposób jedynie w narciarstwie możliwy jak najbardziej popierać.

Śnieg był fatalny, miejscami nawiany, miejscami puch, miejscami znowu szczery lód, tak, że rzeczywiście trudno było doń się dostosować - i kilka poważnych upadków i zadrapań wynieśli zawodnicy z biegu.

Dobre wyznaczenie trasy podnosi  jeszcze wartość sukcesu zawodnika nowotarskiego, który o kilka sekund nabił całą zakopiańską elitę biegową z Mrowcą, Mardułą, Berychem, Skupniem, Motyką Zdzisławem i „Old Boyem“ Schelem na czele. Podhale upomina się o swoje prawa.

 

„Old boy” narciarstwa polskiego,
prezes sekcji narciarskiej PTT,
Inżynier Karol Schiele


Równolegle z wielkimi zawodami w biegu zjazdowym z Turbacza odbyły się w Rabce zawody narciarskie harcerzy dla chłopców w wieku juniorów.

Z samej okolicy Rabki zebrało się na starcie biegów, które odbyły się na dystansach przewidzianych regulaminem dla poszczególnych kategorji wieku, 109 chłopców, z których przeszło 30 skakało później na skoczni, oddając skoki do 15 metrów.

Przegląd Sportowy, marzec 1934 r.

II Narciarska Wędrówka Gwiaździsta.

W dniach 21 – 24 lutego br. urządza Sekcja Narciarska Polskiej YMCA – “Skimka,, w Krakowie, podobnie jak w roku ubiegłym, nader pomysłową i oryginalną imprezę turystyczną dostępną dla najszerszych rzesz narciarskich tzw. „Narciarską Wędrówkę Gwiaździstą“.

Do Wędrówki mogą stawać wszyscy narciarze stowarzyszeni, jak i niestowarzyszeni, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, w drużynach złożonych z trzech do czterech osób. Drużyny te wychodzą z punktów dowolnych i w ciągu 4-ch dni kierują się przez siebie obranemi trasami do Rabki. Główny nacisk winien być położony na umiejętny dobór trasy tak, aby droga biegła szlakiem jak napiękniejszym pod względem turystycznym.

Raid rozgrywa się o puchar wędrowny Dr Zbigniewa Grabowskiego: ponadto przewidziane są nagrody, oraz pamiątkowe żetony dla wszystkich uczestników Wędrówki. W roku ubiegłym impreza ta wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród sfer narciarskich, czego dowodem był start 11-tu drużyn, w tem jednej z Czechosłowacji i to mimo opłakanych warunków atmosferycznych.

Ze względu na dobre warunki śnieżne panujące zwykle w lutym, impreza zapowiada się w roku bieżącym jak najlepiej.

 

Za pan brat z pięknem przyrody


Raid „Skimki“ ma na celu podniesienie poziomu turystyki narciarskiej, oraz propagandę pięknych terenów górskich. Turystyka narciarska racjonalnie zorganizowana, dostarcza jej uczestnikom niezatartych wrażeń i emocyj a piękno włóczęgi w królestwie śniegu i zmieniającem się jak w kalejdoskopie bogactwie krajobrazów i widoków nie ma sobie równego.

Wybrana przez organizatorów Rabka jako punkt docelowy nadaje się doskonale i ze względu na swe centralne położenie, jak i pierwszorzędne tereny narciarskie.

Warto podkreślić, że w ramach Wędrówki Gwiaździstej będzie można ubiegać się indywidualnie o uzyskanie Odznaki Gorskiej PZN-u.

Bliższe szczegóły zawarte są w Regulaminie Wędrówki, który można otrzymać w Sekretarjacie “Skimki,, Kraków, Krowoderska 8. Tel. 124-36. Ostateczny termin zgłoszeń upływa z dniem 15 lutego 1934 r.

Zawodnicy mają zapewnione zniżki kolejowe, oraz bezpłatne kwatery na miejscu finiszu w Rabce.

Hasło, styczeń 1934 r.

cdn.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz