sobota, 13 czerwca 2009

Dekret Piusa X

Dzisiaj przedstawiamy Państwu dokument wydany w 1907 r. przez papieża św. Piusa X, w którym nadaje on parafii w Rabce przywilej odpustu w dniu św. Marii Magdaleny. Słowo wstępu oraz tłumaczenie razem z fotografią pergaminu nadesłał Kamil Kowalczyk.

Zespół Historia Rabki serdecznie dziękuje Kamilowi Kowalczykowi za nadesłany artykuł!

Neogotycki kościół p.w. św. Marii Magdaleny
W roku 1908 zakończyła się budowa neogotyckiego kościoła p.w. św. Marii Magdaleny. 26 lipca delegat książęco-biskupiego konsystorza w Krakowie, ks. prałat dr Jan Mazanek, kanonik kapituły katedralnej na Wawelu, dokonał poświęcenia nowo wybudowanej świątyni. Kilka miesięcy wcześniej św. papież Pius X (1835-1914) wydał dekret ustanawiający odpust zupełny dla wiernych, którzy nawiedzą rabczański kościół w święto św. Marii Magdaleny, lub w któryś z dni oktawy. Miało to miejsce 21 marca 1908 roku, w piątym roku pontyfikatu papieża.
Wnętrze kościoła parafialnego
Św. Pius X (Giuseppe Sarto) był synem listonosza i krawcowej. Mianowany w 1893 roku kardynałem, został patriarchą Wenecji. Po śmierci Leona XIII przebieg konklawe został zakłócony interwencją biskupa krakowskiego, kardynała Jana Puzyny, który w imieniu cesarza austriackiego Franciszka Józefa I zgłosił weto przeciw kandydaturze kardynała Mariana Rampolli, współpracownika zmarłego papieża Leona XIII. Cesarz nie mógł darować Rampolli między innymi sprzeciwu wobec katolickiego pogrzebu swego syna, Rudolfa. Elektorzy wyrazili swoją dezaprobatę, ale ulegli woli cesarskiej i wybrali na następcę św. Piotra patriarchę Wenecji, miasta, w którym wpływy Austrii były znaczne. Pius X został kanonizowany w roku 1954 przez papieża Piusa XII.

Papież Pius X
Papieski przywilej dla Rabki podbity został pieczęcią Rybaka, czyli papieskim pierścieniem, którym sygnowane są najważniejsze dokumenty wydawane przez głowę Kościoła. Pieczęć ta przedstawia św. Piotra zarzucającego sieci i zawiera imię aktualnego papieża. Po śmierci biskupa Rzymu pierścień jest niszczony i na powrót odlewany po wyborze następcy.

Ksiądz Jan Puzyna
Prezentowany pergamin wystawiono dla biskupa krakowskiego, księcia kardynała Jana Puzyny, któremu dokument został do tygodnia dostarczony, aby go zatwierdził i jako ordynariusz miejsca uznał za obowiązujący.Kamil Kowalczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz