sobota, 23 marca 2013

Polityka prywatności

Przedstawiona poniżej polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz informuje o wykorzystywaniu plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Historia Rabki pod adresem https://historiarabki.blogspot.com

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę. Przestrzegamy restryktywnej polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć z przeglądania strony https://historiarabki.blogspot.com/.

Właścicielem bloga https://historiarabki.blogspot.com jest Historia Rabki. Możesz się z nami skontaktować pod adresem mailowym historiarabki@gmail.com lub na fanpage'u bloga w serwisie Facebook.


Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych https://historiarabki.blogspot.com/ (dalej ADO), czyli odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym jest Historia Rabki.


System ochrony danych osobowych

ADO zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach o ochronie danych osobowych. W szczególności uwzględniono: rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024); wytyczne Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do najważniejszych elementów zastosowanego systemu ochrony danych osobowych należą:
1. Certyfikat SSL, który gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a https://historiarabki.blogspot.com/  jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
2. Gromadzimy i przetwarzamy tylko niezbędne dane osobowe i to przez możliwie najkrótszy czas.
3. Dostęp do Twoich danych osobowych, ma tylko ADO.
4. Platforma Blogger na której prowadzony jest blog https://historiarabki.blogspot.com spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych.


ADO tym samym dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.


Dane osobowe, cel i czas przechowywania

W przypadku korespondencji z nami, w formularzach kontaktowych oraz komentarzach dane osobowe przetwarzane są w celu korespondencyjnym, odpowiedzi na pytania i zakresie do tego niezbędnym. Prosimy więc nie przekazywać nam informacji i danych osobowych, o które wprost nie prosimy i nie mających znaczenia z punktu widzenia wymiany korespondencji lub obowiązku prawnego.


Cookies - Twoje dane osobowe, które pobierane są automatycznie po wejściu na https://historiarabki.blogspot.com/

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odbiorcy strony https://historiarabki.blogspot.com/.

W ramach https://historiarabki.blogspot.com/ stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odbiorcy strony https://historiarabki.blogspot.com/ do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odbiorcy strony https://historiarabki.blogspot.com/ przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odbiorcę strony https://historiarabki.blogspot.com/. W ramach https://historiarabki.blogspot.com/ stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach https://historiarabki.blogspot.com/; np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach https://historiarabki.blogspot.com/;
3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych https://historiarabki.blogspot.com/;
4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez odbiorcę strony https://historiarabki.blogspot.com/ ustawień i personalizację interfejsu https://historiarabki.blogspot.com/;
5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie odbiorcy strony https://historiarabki.blogspot.com/ treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony https://historiarabki.blogspot.com/ nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin strony https://historiarabki.blogspot.com/ chciałbyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka a informację o tym jak, to zrobić znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.


https://historiarabki.blogspot.com/ (serwer)

System informatyczny, z którego korzysta https://historiarabki.blogspot.com/ automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzystasz łącząc się z https://historiarabki.blogspot.com/. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych, czy adres wejścia na https://historiarabki.blogspot.com/ i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji https://historiarabki.blogspot.com/ w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w korespondencji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. https://historiarabki.blogspot.com/ korzysta z serwerów Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ) i oprogramowania do prowadzenia bloga Blogger oraz poczty elektronicznej Gmail należących do Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA ).


Google Analytics (cookies)

Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez https://historiarabki.blogspot.com/ źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi podanymi w korespondencji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.


Google AdWords (cookies)

Google AdWords wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przez https://historiarabki.blogspot.com/ oceny poprawności i skuteczności prowadzonej działalności reklamowej z wykorzystaniem sieci AdWords. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi podanymi w korespondencji i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Dane są przetwarzane przez 12 miesięcy od ostatniej aktywności, po czym cookie jest kasowane.

Cookies pochodzące z serwerów zewnętrznych

https://historiarabki.blogspot.com/ korzysta ze skryptów i elementów oprogramowania dostarczonych i znajdujących się na serwerach  zewnętrznych. Cookie takie mogą zawierać dane niezbędne do realizacji usługi dostarczanej https://historiarabki.blogspot.com/ lub zawierające inne niż wymienione w polityce prywatności dane. https://historiarabki.blogspot.com/ bardzo starannie dobiera swoich właścicieli oprogramowania zewnętrznego nie odpowiada jednak za ich politykę w zakresie cookies. Dlatego zalecamy weryfikację każdego  właściciela oprogramowania zewnętrznego na naszej stronie https://historiarabki.blogspot.com/  w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz akceptować ich cookies.

https://historiarabki.blogspot.com/ wykorzystuje skrypty następujących właścicieli oprogramowań zewnętrznych:
1. Google Inc. z siedzibą w Mountain View (CA, USA )
2. Facebook Inc. z siedzibą w Menlo Park (CA, USA)
3. Disqus, Inc. z siedzibą w San Francisco (CA, USA)
4. Twitter, Inc. z siedzibą w San Francisco (CA, USA)
5. Pinterest z siedzibą w San Francisco (CA, USA)
6. Calaméo z siedzibą w Paryżu (Francja, UE)


Polityka prywatności bezpieczeństwa właścicieli oprogramowań zewnętrznych https://historiarabki.blogspot.com/

https://historiarabki.blogspot.com/  bardzo starannie dobiera właścicieli oprogramowań zewnętrznych i równie starannie weryfikuje zamieszczanie w https://historiarabki.blogspot.com/ linki do innych stron internetowych. https://historiarabki.blogspot.com/ nie odpowiada jednak za standard i politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli, operatorów czy administratorów tych stron. Dlatego zalecamy weryfikację każdego z naszych partnerów w zakresie własnym i samodzielne podjęcie decyzji, czy chcesz powierzyć im Twoje dane osobowe.

Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl
Facebook – https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
Disqus, Inc. – https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy
Twitter, Inc. – https://twitter.com/en/privacy
Pinterest – https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy
Calaméo – http://en.calameo.com/privacy


Przekazywanie Twoich danych osobowych

W szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje Administratorowi Danych Osobowych przekazywanie zebranych danych organom państwowym, https://historiarabki.blogspot.com/ dane takie udostępni. Za wyjątkiem tych sytuacji, Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym przez prawo na podstawie odrębnych umów powierzenia przekazywane określonym podmiotom wyłącznie i w związku z koniecznością realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych. Do kategorii podmiotów jakim mogą być przekazywane dane należą: agencje reklamowe, dostawcy usług IT. W przypadku takiego przekazania, Administrator Danych Osobowych zawiera z tymi podmiotami stosowne umowy powierzenia, gwarantujące najwyższy standard ochrony i zachowanie poufności oraz bezpieczeństwa danych osobowych, a także ich wykorzystanie jedynie w celu realizacji umownego lub prawnego obowiązku Administratora Danych Osobowych.


Zmiana polityki prywatności https://historiarabki.blogspot.com/

https://historiarabki.blogspot.com/zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania https://historiarabki.blogspot.com/ lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Aktualny tekst polityki prywatności zawsze będzie znajdować się pod adresem
https://historiarabki.blogspot.com/2013/03/polityka-plikow-cookie.html.


Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w stosunku do swoich danych osobowych masz prawo do:
1. odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
3. dostępu do danych osobowych;
4. sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
5. przenoszenia danych osobowych;
6. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
7. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.

Prawa te są niezbywalne i nie mogą być ograniczane. Zawsze chętnie udzielimy Ci pomocy i informacji, a część z wyżej wymienionych praw możesz zrealizować samodzielnie.

https://historiarabki.blogspot.com/ kontaktuje się z Tobą korzystając z podanego e-maila, a tylko w szczególnych sytuacjach korzystamy z podanego przez Ciebie numeru telefonu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu e-mail historiarabki@gmail.com.

W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia Twoich danych osobowych , co do których ADO https://historiarabki.blogspot.com/ ma możliwość edycji lub usunięcia, o ile nie możesz lub nie chcesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt e-mail historiarabki@gmail.com.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz