niedziela, 7 lutego 2010

Podhalańsko-Suska Lista Katyńska

APEL O POMOC

„PRO MEMORIA”
PODHALAŃSKO-SUSKA LISTA KATYŃSKA
Niemiecki plakat propagandowy
wykorzystujący sprawę Katynia
W roku bieżącym przeżywać będziemy 70-tą rocznicę mordu dokonanego na polskich oficerach i funkcjonariuszach w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Tragedia ta dotknęła kwiat polskiej inteligencji. Niezwykle boleśnie doświadczył także ich najbliższych mieszkających w całej Polsce, w tym na terenie powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego. Dlatego od kilku miesięcy Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, realizuje program badawczy, którego zasadniczym celem jest sporządzenie Podhalańsko-Suskiej Listy Katyńskiej. Chcemy tym samy upamiętnić niewinne ofiary polskich patriotów i przybliżyć ich sylwetki młodemu pokoleniu. W wyniku kwerendy archiwalnej przeprowadzonej m.in. w Centralnym Archiwum Wojskowym, Muzeum Katyńskim, Ośrodku Karta, Instytucie Pamięci Narodowej, I Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Targu, sporządzono listę 76 nazwisk oficerów Wojska Polskiego i Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz Straży Więziennej. Wszyscy wymienieni na tej liście urodzili się na tym terenie lub byli z nim związani zawodowo. W kilku przypadkach udało się dotrzeć do rodzin zamordowanych. Mamy jednak świadomość, iż opracowana lista jest nie pełna i wymagać będzie dalszych uzupełnień. Jesteśmy także przekonani, iż nie udało nam się dotrzeć do wszystkich zainteresowanych tym tematem.

W związku z tym zwracam się z gorąca prośbą do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek wiadomości o jeńcach Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa z terenu trzech powiatów: nowotarskiego, tatrzańskiego i suskiego, a jeszcze ich nie udostępnili lub widzą konieczność wprowadzenia ew. korekt, uzupełnień i podzielenia się to wiedzą:

Prosimy podawać:
• imiona nazwisko, imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania w 1939 r., obóz w którym był internowany;
• dane cywilne: wykształcenie, zawód, tytuł naukowy lub zawodowy, miejsce pracy stanowisko;
• dane wojskowe: stopień, rodzaj broni, stosunek do służby wojskowej, ostatni znany przydział, stanowisko lub funkcja, czy był w 1939 r. ranny;
• podobne jak w pkt. 3 dane dla Policji Państwowej, Służby Więziennej i Straży Granicznej
• okoliczności dostania się do niewoli lub aresztowania (w miarę możliwości opisać szerzej)
• z jakiego obozu nadchodziła korespondencja, wymienić daty wszystkich listów, kartek i telegramów;
• w miarę możliwości dołączyć odbitki kserograficzne korespondencji (lub przynieść oryginały w biurze wykonanym scan) oraz innych istotnych dokumentów, a także fotografie nieżyjącego;
• nazwisko i imię, adres lub telefon zgłaszającego i stopień pokrewieństwa;

Proponujemy kilka form przekazywania tych bezcennych informacji i dokumentów, które chcemy wykorzystać w przygotowywanej na kwiecień 2010 r. publikacji naukowej. Materiały do pierwszego jej wydania chcemy zebrać do 1 marca 2010 r. I tak:
1. W dniach 11, 18 i 25 lutego 2010 r. w godzi. od 10-14 oraz od 17.15-19.30 w siedzibie Towarzystwa, w Bursie Gimnazjalnej przy ul. Nadowdnia 5 w Nowym Targu, członkowie PTH będą pełnić dyżur. Na miejscu będzie można zeskanować oryginalne dokumenty i złożyć relacje;
2. Materiały można również przesłać na adres: Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu, ul. Św. Doroty 55, 34-400 Nowy Targ;
3. Można je również przesłać na skrzynkę internetową: pth.nt@poczta.fm;
4. Istnieje także możliwość kontaktu telefonicznego i umówienie innego terminu spotkania w siedzibie Towarzystwa, pod dwoma numerami tel.: Robert Kowalski 502 418 742 lub Michał Maciaszek 784853338;

Liczymy na życzliwość i pomoc Państwa w tej szalenie ważnej misji, jakiej podjął się nasz Oddział. Upamiętnienie ofiar sowieckiego terroru jest bowiem naszą wspólną powinnością i obowiązkiem wobec tych, którzy oddali za Ojczyznę to co mieli najcenniejsze – swoje życie.

Krzyż Katyński na cmentarzu parafialnym
w Rabce z płaskorzeźbą przedstawiająca
Matkę Bożą Katyńską
Robert Kowalski
Prezes Oddziału PTH
w Nowym Targu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz