czwartek, 19 lipca 2012

Książka Rabka Juliana Zubrzyckiego

22 czerwca 2012 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce odbyła się promocja książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego", która była zwieńczeniem większego projektu realizowanego od listopada 2008 roku.
Autorzy książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego".
Od lewej: Józef Szlaga, Michał Rapta, Grzegorz Moskal, Kamil Kowalczyk.
Źródło: http://rabka.pl/
Jeden z artykułów zamieszczonych na stronie internetowej zatytułowano „Rabka Juliana Zubrzyckiego”. Tytuł ten stał się niejako hasłem programowym większego projektu. Jego głównym celem było przedstawienie genezy rabczańskiego zdrojowiska. Inicjatywę tę chętnie podjęli nauczyciele i młodzież z Gimnazjum nr 1 oraz pasjonaci dziejów Rabki. W ramach projektu przygotowano prezentacje multimedialne: „Rabka Juliana Zubrzyckiego”„Spacer po XIX-wiecznym uzdrowisku”, „Rabczańskie solanki” oraz kalendarze na rok 2010 i 2011, zawierające reprodukcje kart pocztowych przedstawiających dawną Rabkę. (...)

Autorom książki przyświecał cel, jakim było wydobycie Juliana Zubrzyckiego z literackich obłoków i przedstawienie jego osoby wielostronnie, zarówno w opinii ludzi mu przychylnych, jak i ustosunkowanych doń negatywnie. I jednych, i drugich wszak nie brakowało. (...)

Książka nie jest wyłącznie literackim portretem Juliana Zubrzyckiego, założyciela naszego uzdrowiska. Zajmuje on wprawdzie miejsce uprzywilejowane, ale nie wolno zapominać o bohaterze zbiorowym, jakim jest miejscowa społeczność, tworząca oblicze dziewiętnastowiecznej Rabki. Dlatego publikacja ukazuje życie okolicznych miejscowości należących do klucza rabczańskiego, toczące się wokół kościoła i karczmy, plebanii i dworu, targu i Zakładu Kąpielowego. Trudno przecenić wkład tysięcy niepiśmiennych chłopów w realizację marzeń Zubrzyckiego o założeniu uzdrowiska. Plany dziedzica ziścić się mogły tylko dzięki wieloletniej, ciężkiej pracy mieszkańców dóbr pozostawionych mu przez ojca. (...)

Postać Juliana Zubrzyckiego, który powołał Rabkę do istnienia w szerszej świadomości jemu współczesnych, jak również kilku następnych pokoleń, dziś zatarła się zupełnie w zbiorowej pamięci. Niegdyś wspomnienie o dawnym dziedzicu ułatwiały jego popiersie umieszczone w centrum Zdroju oraz ulica nazwana jego imieniem. Należałoby życzyć sobie, aby książka, którą Czytelnik trzyma w dłoni, spełniła oczekiwania, jakie żywią jej autorzy. Nade wszystko chcieliby oni wskrzesić i utrwalić w świadomości rabczan pamięć o człowieku, który stworzył podwaliny dla dzisiejszego uzdrowiska i tym samym przesądził o przyszłym rozwoju Rabki-Zdroju.
Fragmenty wstępu do książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego"

Podczas promocji pokrótce przedstawiono historię powstania Zakładu Kąpielowego w Rabce, Kolonii Leczniczej św. Józefa oraz w kilku słowach przedstawiono obiekty sakralne z tamtego okresu. W czasie spotkania uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rabce: Dominika Karkula, Lidia Knap, Aleksandra Nowacka, Mateusz Wójciak i Klaudia Wójtowicz, przedstawili projekt własnego autorstwa pt. „Co wiemy o początkach rabczańskiego uzdrowiska, czyli spacer po XIX-wiecznym Zdroju”. Prezentacji uczniów towarzyszyły modele rabczańskich XIX-wiecznych willi oraz makieta XIX-wiecznego zdrojowiska. Autorami eksponatów są także uczniowie Gimnazjum nr 1 w Rabce-Zdrój.

Prezentacja uczniów Gimnazjum nr 1 w Rabce pt. „Co wiemy o początkach
rabczańskiego uzdrowiska, czyli spacer po XIX-wiecznym Zdroju”.
Fot. Jan Ciepliński.
http://www.photojanografia.region-rabka.pl/

Książkę "Rabka Juliana Zubrzyckiego" można nabyć w siedzibie Fundacji Rozwoju Regionu Rabka wpłacając 60 złotych na Fundusz Stypendialny.

Adresy internetowe na których mogą znaleźć Państwo relacje z promocji książki:Multimedialna prezentacja, która została wyświetlona podczas promocji książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego", 22 czerwca 2012 roku, w Miejskim Ośrodku Kultury w Rabce.


Fragmenty książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego":

Książka "Rabka Juliana Zubrzyckiego"

Film z promocji książki "Rabka Juliana Zubrzyckiego":Wykorzystano fragmenty filmu zarejestrowanego przez Sebastiana Kluskę, któremu serdecznie dziękujemy za jego udostępnienie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz