wtorek, 24 listopada 2009

Epitafijna tablica Oddziału PTTK w warszawskim kościele

Rabczański oddział PTTK ufundował marmurową tablicę poświeconą jednemu z założycieli oddziału, duchownemu - ks. Janowi Surowiakowi oraz innym zasłużonym członkom. Tablica ta ma zostać z początkiem przyszłego roku uroczyście odsłonięta w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w warszawskiej dzielnicy Chomiczówka. Będzie ona jedną z ponad 100 pamiątkowych tablic w Kaplicy Turystycznej w tym kościele i jedną z 12 poświęconych księżom założycielom oddziałów.

Tablica rabczańskiego Oddziału, fot. Jan Ceklarz
Wszystko zaczęło się w dniu wyboru kardynała Karola Wojtyły na Ojca Świętego. Radość spowodowana tym wydarzeniem, skłoniła działaczy Koła PTTK działającym przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, do wykonania bezpłatnie planów wybranego nowobudowanego kościoła. O pomoc do geodetów zwrócił się proboszcz ks. kanonik Jan Huryn. W ten sposób zaczęła się wieloletnia współpraca proboszcza z Tadeuszem Martusewiczem, prezesem Oddziału Stołecznego PTTK w Warszawie, (występującym w imieniu Koła PTTK przy Warszawskim Przedsiębiorstwie Geodezyjnym, wykonującym społecznie prace geodezyjne przy budowie kościoła). Gdy kościół został wybudowany okazało się, że wszystkie wykonywane mapy, plany czy rysunki sygnowane były pieczęcią PTTK. Ogrom społecznej pracy członków wspomnianego Koła spowodował, że zrodził się pomysł powołania Kaplicy Turystycznej, w której znalazło by się miejsce poświęcone pamięci założycieli i członków PTTK z całej Polski. 

W 2000 roku Zarząd Główny PTTK otrzymał zaproszenie do Watykanu. Podczas prywatnej audiencji u Jana Pawła II, Tadeusz Martusewicz poprosił o zgodę na realizację projektu Kaplicy Turystycznej. Jak wspomina sam pomysłodawca - Po chwili zadumy Ojciec Święty wypowiedział tylko jedno zdanie: Masz moje błogosławieństwo. Po powrocie od razu zabraliśmy się do pracy nad upiększaniem wybranej kaplicy. Dodatkowo inicjatywa została poparta przez Prymasa Polski ks. kardynała Józefa Glempa, który w maju 2001 dokonał jej uroczystego poświecenia. 

Aktualnie Kaplica Turystyczna posiada w oknach witraże przedstawiające odznaki GOT, odznaki przewodnickie i inne symbole Towarzystwa. Trzy stanowiące ją ściany zostały przeznaczone na tablice epitafijne poszczególnych oddziałów z całej Polski. Ściana papieska poświęcona jest przede wszystkim Ojcu Świętemu – honorowemu członkowi PTTK, oraz duchownym założycielom Oddziałów (na tej ścianie zostanie wkrótce wmurowana rabczańska tablica). Pozostałe dwie ściany przeznaczone są na tablice działaczy PTTK, PTK i PTT. Tuż pod sufitem zamieszczone są także rzeźbione panoramy: tatrzańska, bieszczadzka, beskidzka i karkonoska.

Panorama tatrzańska na ścianie papieskiej
Kliknij aby wyświetlić Panteon
Ks. Jan Surowiak, fot. Archiwum PTTK
Ksiądz Jan Surowiak był proboszczem parafii p.w. św. Marii Magdaleny w latach 1917-1936. Był także jednym z sześciu założycieli rabczańskiego oddziału PTT oraz jego pierwszym prezesem. Funkcję tą pełnił przez 8 lat aż do swojej śmierci. W trakcie jego kadencji zainicjowano oraz konsekwentnie realizowano kilka cennych dla Rabki przedsięwzięć turystycznych. Rozpoczęto organizowanie Muzeum Etnograficznego w starym, drewnianym kościele do którego osobiście zbierał eksponaty, oraz budowę dwóch schronisk turystycznych na Luboniu Wielkim (oddane do użytku w 1931 roku) oraz na Starych Wierchach (budowę ukończono w 1932 roku).

Katarzyna Ceklarz

Stary drewniany kościółek w Rabce,
siedziba Muzeum Etnograficznego
im. Władysława Orkana
Zbiory Muzeum Etnograficznego w Rabce
Schronisko na Luboniu Wielkim,
lata 30-te
Wnętrze schroniska na Luboniu Wielkim, lata 30-te
Schronisko na Starych Wierchach, lata 30-te
Zespół Historia Rabki składa podziękowania Katrzynie Ceklarz i Piotrowi Kuczajowi za nadesłany materiał!

http://www.fotokoliber.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz