czwartek, 30 października 2008

Rabka na łamach Przeglądu Lekarskiego

Dzisiaj publikujemy artykuły na temat Rabki, jakie ukazały się na łamach Przeglądu Lekarskiego w latach 1864-1875.

Przegląd Lekarski. 2 lipca 1864 r.

Jest to jeden z najstarszych artykułów na temat Zakładu Zdrojowego w Rabce. Publikacja zawiera artykuł pt. "Pogląd na ruch w zdrojowiskachkrajowych podczas pory kąpielowej 1863 r.", napisany przez dr Z.Gogojewicza, którego fragment publikowany przez nas dotyczy początkuzdrojowiska w Rabce. Znajduje się w niej również notatka napisana przezdr J. Zdunia - pierwszego lekarza zakładu uzdrowiskowego, pt. "Wodalekarska Rabczańska w powiecie Jordanowskim."Umieszczenie tych publikacji było możliwe dzięki uprzejmości pana Józefa Szlagi, za co serdecznie dziękujemy!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz